Składka ubezpieczeniowa - strona 28

Podział dochodu narodowego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

ta część docho­du narodowego, która obejmuje wpłaty różnego rodzaju podatków do budżetu państwa, składki...

Polityka społeczna - materiały cz. 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Orczyk
 • Polityka społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2401

został fundusz który tworzyły wpłaty składki ubezpieczeniowej ( procent od zarobków płacony przez pracodawcę...

Geneza pomocy społecznej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek
 • Prawo socjalne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1680

. Świadczenia są wypłacane z funduszu ze składek ubezpieczeniowych. Przesłanki nabycia prawa do świadczeń...

Wykłady

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2065

konsumpcyjne, np. od towarów i usług; akcyzowy), podatki majątkowe, cła, składkę ubezpieczeniową społeczną...

Metody aktuarialne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3766

ubezpieczenia, nieprecyzyjność umowy, itp.), • ubezpieczony decyduje się na pewną stratę równą składce...

Aktywizacja zawodowa absolwentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

i składek ubezpieczeniowych za zatrudnionego absolwenta, staży absolwenckich, za które zatrudniony młody...