Składka ubezpieczeniowa - strona 16

Pojęcia na kolokwium z finansów

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Lesław Niemczyk
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1561

o charakterze konsumpcyjnym, wydatki kredytowe - spłata kredytów, transfery - płacenie podatków, składek...

Odpowiedzialność z tytułu rękojmii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

mogą żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy (notariusz, Urząd Skarbowy), koszt odbiory przedmiotu, składki...

Rynek kapitałowy i jego segmenty

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1246

 depozytów i kredytów   bankowych,  składek ubezpieczeniowych,   jak   też    papierów   wartościowych...

Teoria ryzyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wit Zacharski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

190 200 0 100 200 składka ubezpieczeniowa = 0 składka ubezpieczeniowa > 0 Funkcja użyteczności...

Ubezpieczenia - powtórzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Doś
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1043

wielkość ewentualnych strat. Czego wyrazem jest składka ubezpieczeniowa z punktu widzenia...

Ubezpieczenia - wyłlady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3808

ubezpieczeniowej. Wpływa to na koszty Zakładu Ubezpieczeń a co za tym idzie na wysokość składek ubezpieczeniowych...