Składka ubezpieczeniowa - strona 14

Funkcje ubezpieczeń - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 889

ubezpieczony). Taki zapis ma wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej. Ubezpieczony jednak może wnosić...

Obowiązki ubezpieczyciela - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1358

, w których uiszczana jest składka ubezpieczeniowa Bezterminowe - ubezpieczenia, których czas trwania nie jest z góry...

Zasada pełności - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1071

: udział własny może być korzystny, ponieważ jego wprowadzenie do umowy powoduje obniżenie składki...

Planowanie-wykłady cz. 5

 • prof. dr hab. Henryk Runowski
 • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1365

opłaty (np. podatki, odsetki od kredytów, składki ubezpieczeniowe) nie stanowiące nakładów. Kryteria...

Test z bhp

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 8743

, b) koszty bezpośrednie plus koszty pośrednie plus składki ubezpieczeniowe. 38. Organizacja...

Wykład - Irlandia - wybrane kwestie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Janusz Strużyna
 • Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

składek ubezpieczeniowych za granicą (dowody wpłaty, dokumenty wystawiane przez pracodawcę...

Wykład - Wszystko o podatkach

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Iwona Paprocka
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 189
Wyświetleń: 686

podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Obowiązkowe składki...