Semantyka - strona 27

Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia5

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

ORGANIZOWANIE -skoordynowany zespół czynności wykonywany przez personel firmy w celu realizacji określonego zadania zleconego przez przełożonego -sposób ułożenia lub przydziału pracy członkom organizacji dla sprawnego osiągania celu. ETAPY PROCESU ORGANIZOWANIA 1.ustanowienie całej pracy 2.podzia...

Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz inżynierii metali i informatyki p...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1505

Zestawienie pytań egzaminacyjnych składa się z 500. Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia są obowiązkowym zestawem zagadnień na egzamin wstępny na studia uzupełniające magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunek informatyka stosowana.                   ...

Informatyka - wykład wstępny

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Piotr Winiarek
  • Informatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

, charakteryzujący się odpowiednią semantyką i składnią. – Języki niskopoziomowe – Języki wysokopoziomowe 1 2010-10...

Fenomenologia

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • mgr Stanisław Wojcieszek
  • Historia etyki
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1596

się także semantyką logiczną, wprowadzając ideę kategorii semantycznych, opartych na pojęciu intencjonalności...