Semantyka - strona 25

Nauki o Komikowaniu - notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1666

rozróżniał język jako langue  system znaków posiadający składnię Semantyka język jako parole  mowa...

Egzamin filozofia

 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
 • Filozofia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1617

się: logika formalna, o poprawnym rozumowaniu, prawa i reguły tworzenia pojęć, sądów i rozumowania. semantyka...

Prawoznawstwo - wykłady

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Urszula Adamczyk
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3983

składniowe mówią w jaki sposób łączy się znaki. Nauka o teorii znaku to semiotyka. Jej częścią jest semantyka...

Etyka w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Etyka
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2023

. Z czasem sprowadzano filozofię do semantyki, słowotwórstwa i analizy języka. Odrzucano filozofię religii. Szczególnie...

Metodologia psychologii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1827

semiotyki     Syntaktyka (tworzenie wyrażeń zgodnych z regułami języka) Semantyka (określanie relacji...

Metodologia - Obiektywizm

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Metodologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3080

semiotyki     Syntaktyka (tworzenie wyrażeń zgodnych z regułami języka) Semantyka (określanie relacji...

Historia filozofii - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Gołembski
 • Historia filozofii
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1113

Anaksymander z Miletu (608 - 547 r. p.n.e.) najważniejsze dzieło - „O przyrodzie” był uczniem Talesa i kontynuował jego badania nad zasadą świata „wszystko albo jest zasadą, albo pochodzi od zasady” - dlatego zasadą jest bezkres (opeiron), ...

Logika - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1897

za to, co się mówi. Podział: 1. Semiotyka - ogólna nauka o znakach (szczególnie znakach słownych): semantyka (zajmuje...

Anaksymander z Miletu - Szkoła elejska

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

Anaksymander z Miletu (608 - 547 r. p.n.e.) najważniejsze dzieło - „O przyrodzie” był uczniem Talesa i kontynuował jego badania nad zasadą świata „wszystko albo jest zasadą, albo pochodzi od zasady” - dlatego zasadą jest bezkres (opeiron), gd...

Ogólne pojęcia i zagadnienia z logiki.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Lech Morawski
 • Logika prawnicza
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1645

: a) syntaktyka- nauka o składni, jak z wyrażeń prostych budować wyrażenia złożone b) semantyka- zajmuje...