Semantyka - strona 20

Wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1372

uwarunkowania: Semantyczne: wsiąkać-wchłaniać, pies - kundel, nieść-taszczyć semantyka leksykalna Stylistyczne...

BPZ

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Piotr Łaszczyca
 • Biologiczne podstawy zachowania
Pobrań: 966
Wyświetleń: 5215

przestankowy - oddzielający), napisy, zdania, komunikaty gramatyka, syntaktyka i semantyka oraz dziedzina...

New Criticism - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1127

Nacisk na semantykę Badanie krytyka ma dotyczyć tylko i wyłącznie utworu Powrót do ideałów klasycyzmu...

Wstęp do kulturoznawstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1141

. Semiotyka dzieli się na trzy dziedziny: semantykę, syntaktykę i pragmatykę. Podział ten został wprowadzony...

Wykład - Wykładnia tekstualna traktatów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

jest związana z językiem, czyli semantyką (stosunek znaków do tego co one oznaczają, po prostu znaczenie słów...

Kultura - sposoby definiowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

. Semiotyka dzieli się na trzy dziedziny: semantykę, syntaktykę i pragmatykę. Podział ten został wprowadzony...

Wstęp do informatyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2275

z poszczególnych instrukcji; schematy podstawowych instrukcji) semantyka (jest to zbiór przepisów odpowiadających...