Semantyka - strona 13

Styl

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 861

i metod stylistycznej semantyki językoznawczej, aż do metod gramatyki stylistycznej, statystyki i teorii...

Wykład - Okres okołotrydencki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zarys historii Kościoła katolickiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

, jak i semantyka w lingwistyce. Konflikt nie do końca był czystym konfliktem religia-wiedza. ...

Języki programowania - wstęp

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Wojciech Malarz
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1274

reguł określający formalnie poprawne konstrukcje językowe  Semantyka - opisuje znaczenie konstrukcji...

Opracowane zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 3220

i na poziomie tekstu, funkcje semantyczne, zasady semantyki tekstu, definiowanie wyrazów i pojęć...

Prawo urzędowe - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Olaf Maron
 • Język prawniczy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1540

 składnię, natomiast może się różnić w zakresie semantyki. Język prawny zawiera bowiem w sobie mocno...

Główne zagadnienia logika- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Paweł Kawalec
 • Logika i semiotyka
Pobrań: 434
Wyświetleń: 945

, poprawna budowa. Semantyka, zajmuje się relacjami między wyrażeniami języka a rzeczywistością opisywaną...

Barok, wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aleksandra Iwanowska
 • Literatura i kultura Karaimów polskich
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4263

. Stylistyka, semantyka, kompozycja podlegały nowemu widzeniu. marinizm - związany z poezją Giambattisto Marino...

Dyskurs

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 840

szczególne zasługi dla badania semantyki tekstów artystycznych lub folklorystycznych, a także mechanizmów...