Sedymentacja - strona 33

Chemia fizyczna - wykłady - Zanieczyszczenie powietrza

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia fizyczna w ochronie środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1295

Chemia fizyczna w ochronie środowiska. Zanieczyszczenie powietrza - występowanie w atmosferze różnych substancji o takim stopniu i przez tak długi czas, że prowadzi do szkodliwych konsekwencji dla zdrowia lub samopoczucia ludzi, dla organizmów żywych albo uszkodzeń obiektów nieożywionych (np. przez...

Technologia wody i ściweków

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • prof Nowicki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1652

o ciężarze właściwym mniejszym od ciężaru wody 3)Sedymentację zawiesiny mineralnej - usuwaniu piasku, żwiru...

Egzamin - Formy rzeźby I rzędu

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Ruszycka
  • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

), sedymentacja na większym obszarze i w związku z tym, jest mniejsza miąższość. Ostatnie zlodowacenie (Wisły...

Opracowane pytania - zaliczenie

  • Politechnika Gdańska
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1645

objętościowy osadu czynnego (indeks Mohlmanna) to stosunek objętości, jaką zajmuje po 30 minutach sedymentacji...