Sedymentacja - strona 25

Układy koloidalne - podział

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1211

- proces ten, zwany sedymentacją zależy od rozmiarów cząstek i od różnicy gęstości ośrodka zdyspergowanego...

Transkrypcja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

transkrypcję sekwencji genomu jądra kodujących rybosomalny RNA o stałej sedymentacji 5,8S, 18S, 28S...

Oznaczanie konsystencji gruntów spoistych

 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • dr inż. Jakub Mazurek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3507

zalicza się te, które w fazie sedymentacji były kształtowane m.in. przy udziale czynników eolicznych...

Azja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2618

-sedymentacja (obszarów) osadów rzecznych. Są one czwartorzędowe.    Regiony klimatyczne wg. Alisowa...

Podstawowe pojęcia chemiczne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1589

sedymentacja – opadanie na dno fragmentów fazy stałej rozproszonej w cieczy pod wpływem sił grawitacji...

Biogeneza chloroplastów - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2079

% składników chloroplastów i cząsteczki RNA: 1,7 - 3,5 %. Występują tu rybosomy o stałej sedymentacji: 70S...

Przegląd skał

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Geologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1659

. Parę warstewek - ciemną i jasną nazywamy warwą (ze szwedzkiego wstęga). Warwa jest efektem sedymentacji...

Beton sprężynowy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1960

co najmniej 20 MPa, po 28 dniach co najmniej 30 MPa, • sedymentacja zaczynu nie więcej niż 2% objętości...

Cieki naturalne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Krzemińska
 • Hydrologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2058

geologicznej wykonują pracę polegającą na erodowaniu podłoża oraz na transporcie i sedymentacji materiału...