Sedymentacja - strona 23

Wyjście terenowe -Antoninek

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz
 • Ekologia stosowana i biotechnologia w ochronie środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

przepływu wody z 2h do 5 dni, wydłużenie czasu sedymentacji zanieczyszczeń, stawy są co 1-2 lata spuszczane...

Relining-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Wysocki
 • Inżynieria Miejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2121

(dobrze się rozprowadza), niewielki ciężar objętościowy, stałą objętość, nie może ulec sedymentacji, powinien być odporny...

Młodszy Paleozoik-charakterystyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Marek Jońca
 • Geologia historyczna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1232

sedymentacji); Flisz - osady prądów zawiesinowych; Szczątki roślinne w miarę pogrzebania przechodzą...

ZGH Bolesław - sprawozdanie

 • dr Sławomir Daniel
 • Metarulgia metali nieżelaznych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2226

siarczanu cynkowego, poddawany następnie procesowi sedymentacji. Po sklarowaniu jest on oczyszczany...

Obieg wody

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Joanna Komorek
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1778

sedymentacji. Zawiesiny - ta część materiału, która ze względu na swój ciężar właściwy nie podlega sedymentacji...

Ogólna technologia żywności

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1169

mechanizmów: różnica gęstości (sedymentacja) efekt siły grawitacyjnej na fazy o różnej gęstości szybkość...