Sedymentacja - strona 12

Paleozoik - okresy geologiczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

Wojcieszowa. klimat cieplejszy - sedymentacja węglanów - Węglany Wojcieszowskie, początek orogenez...

Intruzja granitowa - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1743

), na krótko powstało morze (morze płytkie z sedymentacją wapieni) w czasie wapienia muszlowego, okres kajpru...

Browar - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1624

!!!, etykiet,wysłodzin 2.Koagulacja,flotacja,sedymentacja–zanieczyszczenia głównie w postaci rozpuszczonej!! 3...

Nasycenie wody tlenem - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1435

. Najważniejsze to: rozcieńczenie i wymieszanie zanieczyszczeń z wodą odbiornika, sedymentacja zawiesin...

Metody-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

od odległości od osi obrotu i od szybkości rotowania współczynnik sedymentacji - wielkość charakteryzująca...

Struktura i tekstura - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1232

. Cechy zmieniają się w czasie - od początku sedymentacji, przez diagenezę, wietrzenie czy erozję...