Sedymentacja - strona 10

Woda mineralna - wykład, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Rafał Adam Cierpiała
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1281

metodami fizycznymi - filtracja mechaniczna, sedymentacja i napowietrzanie) Niedopuszczone jest stosowanie...

Proces koagulacji - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2093

sedymentacji, flotacji i filtracji. Flokulacja /def/ kłaczkowanie, - powstawanie dużych skupisk cząsteczek...

Energetyka wodna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Energia odnawialna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1036

już miliony ofiar; sedymentacja zawiesin (występuje w całym zbiorniku, zawiesiny organiczne opadają na dno...

Skały osadowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1372

– dzięki temu wydają się powszechniejsze niŜ są rzeczywiście. Skały osadowe powstają w wyniku sedymentacji...

Skały osadowe w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1309

– dzięki temu wydają się powszechniejsze niż są rzeczywiście. Skały osadowe powstają w wyniku sedymentacji...