Scjentyzm w literaturze - strona 7

Tp

Pobrań: 0
Wyświetleń: 994

się również scjentyzm. Radykalny empiryzm - to, co w umyśle musi być wcześniej w doświadczeniu. 5. teoria dostarcza...

Dzieje kultury - notatki: renesans

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Alicja Kędziora
 • Dzieje kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

naukowcy w XIX w., oznacza on ideę odrodzenia kultury i literatury antycznej oraz odrodzenie się ludzkości...

Przełom w romantyzmie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Krzysztof Trybuś
 • Historia literatury romantyzmu
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1932

", że romantyzm doszedł już do swego kresu, że zatem przyszedł czas aby zdjąć z literatury polskiej obowiązki...

Fenomenologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Stanisław Wojcieszek
 • Historia etyki
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1596

znaczenie szczególne. To w nich została zawarta, z jednej strony obszerna krytyka psychologizmu, scjentyzmu...

Komparatystyka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2282

Czym zajmuje się komparatystyka? Wskaż główne kierunki badań. •Jest tak dawna jak sama literatura...

Periodyzacja i dominanty romantyzmy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ernest Gabor
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3052

cezury, podokresy w modernizmie (Młoda Polska). Nie ma literatury XIX w., jest tylko literatura...

Wstęp - notatki z wykładu 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Słownictwo polszczyzny XXI w.
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2009

terytorialnie -słownictwo nacechowane jako terminy, scjentyzmy Wyrazy o ograniczonym zasięgu Wyrazy nacechowane...

Metodologia badań społecznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Stanisława Byra
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 4907

– jako twórcze rozwiązywanie problemów. Scjentyzm nie sprawdził się, bo nauka daje człowiekowi komfort i wygodę...