Sanacja - strona 17

Egzamin z Geografii osadnictwa

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia osadnictwa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1603

GEOGRAFIA OSADNICTWA - EGZAMIN : 1.Ekumena i anekumena, zmiany zasięgu w czasie EKUMENA - obszary na kuli ziemskiej stale zamieszkane i wykorzystywane gospodarczo przez człowieka . Początkowo za ekumenę uważano tylko obszar znany ludności kręgu śródziemnomorskiego. Obszary nieznane uważane były b...

Elity w Polsce

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • System polityczny RP
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2723

fizycznie i moralnie, poza tym mało przydatne. Przedwojenne elity władzy, zwłaszcza związane z tzw. „sanacją...

Cechy monarchii patrymonialnej-opracowanie 2

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Marek Nadolski
  • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

2A Cechy monarchii patrymonialnej Termin monarchia wywodzi się z języka greckiego (monos- jedyny, pojedynczy; archio-władztwo) i oznacza formę ustroju, w której władzę sprawuje jednostka, dożywotnio, samodzielnie lub wespół z innymi instytucjami państwa. Drugi człon określenia wywodzi się od łacińs...