Samowychowanie - strona 14

Pedagogika Opiekuńcza

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  • Pedagogika
Pobrań: 896
Wyświetleń: 10241

W niniejszym dokumencie opisano takie pojęci jak: atmosfera opieki i wychowania, atmosfera partnerstwa, atmosfera osobopochodna oraz atmosfera życia w określonym układzie opiekuńczo-wychowawczym, wyznaczniki atmosfery życia, atrybuty wartościowości potrzeb, opieka międzyludzka. Kolejny temat dotyc...

Psychologia resocjalizacji-skrypt

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Agnieszka Klaus-Strożek
  • Psychologia resocjalizacyjna
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2191

; Samowychowanie - każde wychowanie powinno zakończyć się taką fazą. Sami dokonujemy wyborów, decyzji, bierzemy...

Filozofia starożytna - Szkoły i przedstawiciele neoplatonizmu

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2324

Każdy z nich dotyczy innego zagadnienia związanego z filozofią. Łącznie notatka ma objętość 39 stron. Pierwszy plik ma objętość 10 stron i dotyczy odrodzenia filozofii portyku w Rzymie i neostoicyzmie. W kwestii neostoicyzmu w dokumencie omówiono jego cechy oraz głównych przedstawicieli. Pierwsz...

Metodyka pracy resocjalizacyjnej - pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 364
Wyświetleń: 6090

Zagadnienia dotyczą metodyki pracy resocjalizacyjnej i prowadzone są na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Dokument ma 20 stron i omawia następujące zagadnienia: psychodrama i socjodrama, drugie życie, sport i rekreacja wypoczynkowo - rozrywkowa, metoda wpływu osobistego, zajęcia kulturalno - ...