Samorząd zawodowy - strona 27

Instytucje prawa karnego

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Iwona Lamprecht
 • Prawo karne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 7763

prawa wyborczego do organu władzy publicznej, organu samorządu zawodowego lub gospodarczego, utrata...

Fundusze strukturalne - wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Monika Krakała-Zielińska
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5152

, organizacje pracodawców - pracodawcy (organizacje te muszą być reprezentatywne), samorządy zawodowe, izby...

System polityczny RP - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1603

nadzorczego w stosunku do samorządów zawodowych: adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy. -Opiniowania...

Teoria Filozofii Prawa

 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 812
Wyświetleń: 4592

jest Dekalog, innym przykładem sformalizowania norm moralnych może być samorząd zawodowy posiadający własny...

Zarys teorii i filozofii prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Zarys teorii i filozofii prawa
Pobrań: 1932
Wyświetleń: 6125

norm moralnych może być samorząd zawodowy posiadający własny kodeks etyczny, np. lekarze, prawnicy...

Zarys teorii i filozofii prawa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Zarys teorii i filozofii prawa
Pobrań: 1939
Wyświetleń: 7749

jest Dekalog, innym przykładem sformalizowania norm moralnych może być samorząd zawodowy posiadający własny...

Zarys filozofii prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Prawo karne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1995

jest Dekalog, innym przykładem sformalizowania norm moralnych może być samorząd zawodowy posiadający własny...

Zarys spółek handlowych

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • mgr Maciej Gnela
 • Prawo handlowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 959

. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U, Nr 73, poz. 763 ze zm.) 18 Przepisy...

Organy ochrony prawnej-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1197

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ 1. Konstytucyjne środki ochrony praw i wolności. Podstawowym środkiem ochrony praw i wolności jest droga sądowa, tylko w tej procedurze możliwe jest ich dochodzenie przez jednostkę. Wynika to z ogólnej zasady art. 45 Konstytucji (prawo do sądu - pkt 338), a dodatkowe podkreś...