Samorząd zawodowy - strona 18

Źródła prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1778

można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące...

Podmioty administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 693

na wspólnym terytorium. Samorząd zawodowy - jednoczy grypy społeczne wykonujące ten sam zawód Samorząd...

Stosunek administracyjno-prawny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1239

regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa. W drodze ustawy mogą być tworzone samorządy zawodowe...

Rada Ministrów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1211

administracji rządowej ze związkami zawodowymi, organizacjami samorządu zawodowego i stowarzyszeniami, e...

Ustrój administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

samorządu w zależności od kryterium wyodrębnienia są: samorząd terytorialny, samorząd gospodarczy, samorząd...

Wykład - Rynek pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Anna Lipka
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 196
Wyświetleń: 966

, samorządy zawodowe, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe. Obszary w których dialog...