Słowianie - strona 28

Powszechna historia prawa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Marian Klementowski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 805
Wyświetleń: 4102

...Ramy chronologiczne: • państwo feudalne – od 476 r. (upadek Cesarstwa Zachodniego) Ustrój społeczno-polityczny, w którym podstawą stosunków produkcji była ziemia należąca do rycerstwa, ale użytkowana przez poddanych chłopów, • państwo konstytucyjne W zakresie historii ustroju właściwe ...

Źródła tworzenia i poznania prawa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2877

od wczesnośredniowiecznych urządzeń prawnych Germanów i Słowian, a kończąc na czasach Oświecenia, w których powstały...

Pałuba. Sny Marii Dunin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1351

łagodnym Słowianinem a kulturalnym Europejczykiem, posłużył się imieniem Roberta i wszedł w środowisko...

Historia powszechna - skrypt.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 2492

, bo napotykano trudności w takiej gospodarce wspólnota sąsiedzka / związek gminny - u Germanów marka, u Słowian...

Dyplomatyka, heraldyka, paleografia, sfragistyka

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 833
Wyświetleń: 4200

Słowianie używali takich znaków, zwąc je stanicami oraz proporcami; stanica wywodzi się od słowa stan...

Historia sztuki w Polsce

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Aleksander Jankowski
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4291

Słowian Połabskich z przedstawieniami figuralnymi bóstw: Światowida ( na Wolinie), Trygława; Z kręgu...