Rzeczownik - strona 8

Algebra - zestaw 10

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

” nie jest kredą. Wyraz „rzeczownik” jest rzeczownikiem. Czy wyraz „heterologiczny” jest heterologiczny...

Algebra - pytania 10

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

`w' jest heterologiczny wtedy i tylko wtedy, gdy `w' nie jest w. np. Wyraz „kreda” nie jest kredą. Wyraz „rzeczownik...

Słówka - zatrudnienie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Tworzenie czasowników od rzeczowników: N » V Tworzenie rzeczowniko od czasownikow:V>>N ...

Upstream - Unit 1

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

FORMATION Stwórz rzeczowniki używając odpowiednich końcówek: -ANCE, -ENCE, -ION, -ATION create - creation...

Hierarchia systemów języka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język jako narzędzie komunikacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1036

i niedokonanych. Podobnie jak dla nas sprawa określoności i nieokreśloności rzeczowników. Czasowniki wyrażające...

Markets - 128-129

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

o wzrost (rzeczownik) ... of - wzrost o to prefer - preferuje careful market analysis - szczegółowe analizy...

Zestaw słówek z łaciny

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Beata Gładowska
 • Łacina
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

ZESTAW I Rzeczowniki : Historia - historia Magistra - nauczycielka Vita - życie Via - droga...

Deklinacja przymiotników-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 959
Wyświetleń: 2212

, przymiotnik odmieniał się jak rzeczownik (lub z dodaniem form zaimka anaforycznego). Zróżnicowanie semantyczne...