Rzeczownik - strona 16

Wstęp - notatki z wykładu 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Słownictwo polszczyzny XXI w.
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2009

(np. brać- wziąć,) -czy rzeczowniki odczasownikowe zawsze sa oddzielnymi wyrazami, czy są formami...

Zajwisko wielofunkcyjności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Słownictwo polszczyzny XXI w.
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1624

słowotwórczych i formantu. Typy homonimii: Międzyparadygmatyczna ( przypadkowo zbieżne np. rzeczownik + czasownik...

Polonistyka część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Metodyka kształcenia polonistycznego
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3479

syntaktyczną, wyrazem który jest ośrodkiem zwrotu może być rzeczownik, przymiotnik, imiesłów przymiotnikowy...

Pachomiusz - życie i dzieła

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

napisze się mu elementy sylab, słowa i rzeczowniki, a gdyby się nie chciał uczyć, należy go przymusić...

Wykład - Pierre Abelard

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

czy niecielesne? A: Rzeczowniki są cielesne, ich znaczenie jest niecielesne. P: Czy uniwersalia istnieją...

Wykład - Nowa szkoła

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

materialnej nie zachodzi signifikacja. W zdaniu „człowiek jest rzeczownikiem” „człowiek” oznacza sam siebie...