Rzeczownik - strona 15

Logika - semiotyka

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2093

. takie wyrażenia, które w zdaniu o postaci "A jest B" mogą odgrywać role podmiotu lub orzecznika. Rzeczowniki...

WsJz. 27.10.09

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428

tworzą się większe jednostki, 3) istnieją rzeczowniki, określenia ludzi i rzeczy, 4) istniają czasowniki...

Interpunkcja

  • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2107

(wyjaśniającymi): czyli, to jest, to znaczy, innymi słowy, np. Rzeczowniki w języku polskim mają deklinację...

Stylistyczne środki składniowe

  • Uniwersytet Warszawski
  • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1778

się do syllepsis. Przeciwieństwem zeugmy na pewien sposób jest hypozeuxis, gdzie każdy rzeczownik ma własny...