Rzeczownik - strona 11

Język staro-cerkiewno-słowiański - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa
 • Wiedza o historycznym rozwoju języka polskiego
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3080

: I RZECZOWNIKI: Rodzaj gramatyczny nie odgrywa roli. Kryterium był tzw. temat rzeczownika. Tematy w zależności...

Stylistyka - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Teresa Maria Rokicka
 • Stylistyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2065

są ze sobą za pomocą różnych środków - częste konstrukcje z rzeczownikami odczasownikowymi, np. „po zamknięciu sklepu...

Komunikowanie - zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Mateja
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302

co znaczy ,,uczynić wspólnym, połączyć, udzielić komuś wiadomości, naradzać się” oraz od rzeczownika...

Algebra - zestaw 1

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

” nie jest kredą. Wyraz „rzeczownik” jest rzeczownikiem. Czy wyraz „heterologiczny” jest heterologiczny...

Przyimki di, a, in - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

są, jeżeli rzeczowniki są bliżej określone:   Sono al teatro vicino alla chiesa. Jestem w teatrze obok kościoła. Oggi...