Rzecznik generalny - strona 9

note /search

Traktat z lizbony

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej 2008 Poznaj Traktat z Lizbony Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej al. J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa www.ukie.gov.pl info@mail.ukie.gov.pl Autor: Prof. dr hab. Jan Barcz Okładka: The Audiovisual Library of the European Commission Projekt grafic...

Prawo europejskie - materiał na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 1722

1) Wymień i omów zwięźle klasyczne koncepcje integracji europejskiej Koncepcja federalizmu - (ruch paneuropejski) w myśl, której proces integracji europejskiej miałby prowadzić do ustanowienia federacji europejskiej (Stanów Zjednoczonych Europy) wobec zakładanej utraty przez państwa zdolności do ef...

Orzeczenia na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 875
Wyświetleń: 1764

, jednak rozciągnięcie skutku bezpośredniego na sytuacje horyzontalne (jak chciał rzecznik generalny w sprawie Faccini...

Prawo instytucjonalne UE

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1981

sekretarza i powołują prezesa; 8 rzeczników generalnych; sposród osób dajacych gwarancje pełnej niezależności...

Traktat z Maastricht

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Integracja europejska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1106

Sprawiedliwości - stały organ sądowniczy. Skład: 15 sędziów wspieranych przez 9 rzeczników generalnych, mających...

Traktat o UE - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

i rzecznicy generalni Trybunału Sprawiedliwości oraz sędziowie Sądu są wybierani spośród osób...

Zasady ogolne prawa UE

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1407

w szczególności odróżnić je, jak podniósł rzecznik generalny w pkt 71 swojej opinii, od innych kategorii...