Rzecznik generalny - strona 9

Traktat z lizbony

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej 2008 Poznaj Traktat z Lizbony Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej al. J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa www.ukie.gov.pl info@mail.ukie.gov.pl Autor: Prof. dr hab. Jan Barcz Okładka: The Audiovisual Library of the European Commission Projekt grafic...

Prawo europejskie - materiał na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 1701

1) Wymień i omów zwięźle klasyczne koncepcje integracji europejskiej Koncepcja federalizmu - (ruch paneuropejski) w myśl, której proces integracji europejskiej miałby prowadzić do ustanowienia federacji europejskiej (Stanów Zjednoczonych Europy) wobec zakładanej utraty przez państwa zdolności do ef...

Orzeczenia na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 805
Wyświetleń: 1722

, jednak rozciągnięcie skutku bezpośredniego na sytuacje horyzontalne (jak chciał rzecznik generalny w sprawie Faccini...

Prawo instytucjonalne UE

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1967

sekretarza i powołują prezesa; 8 rzeczników generalnych; sposród osób dajacych gwarancje pełnej niezależności...

Traktat z Maastricht

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1085

Sprawiedliwości - stały organ sądowniczy. Skład: 15 sędziów wspieranych przez 9 rzeczników generalnych, mających...

Traktat o UE - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

i rzecznicy generalni Trybunału Sprawiedliwości oraz sędziowie Sądu są wybierani spośród osób...

Zasady ogolne prawa UE

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1337

w szczególności odróżnić je, jak podniósł rzecznik generalny w pkt 71 swojej opinii, od innych kategorii...