Rzecznik generalny - strona 12

Europejskie prawo wspolnotowe - Prawo

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127

E U R O P E J S K I E P R A W O W S PÓ L N O T O W E Europejskie prawo wspólnotowe – są różne nazwy: prawo unijne, prawo integracyjne, prawo wspólnotowe. Prawo europejskie – nie zajmuje się prawem stanowionym w Europie, dlatego ta nazwa nie jest odpowiednia. OBWE – też może aspirować do roli twórcy...

PUE - wykady - Prawo

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1421

były rozstrzygane szybko i sprawnie, nie gromadziły się Rzecznicy generalni (adwokaci generalni) - zgodnie...

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

z każdego państwa członkowskiego oraz rzeczników generalnych. Powoływani są na 6 letnią kadencję. - pytania...

Repetytorium ze wstępu do prawa

  • Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie
  • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2394

...1.1. Prawoznawstwo — to zespól nauk, których przedmiotem jest państwo i prawo oraz poglądy na państwo i prawo (nauki prawne). Prawoznawstwo w okresie, gdy nauki były mniej rozwinięte określano jako jurysprudencję- naukę prawa. Ponieważ teraz możemy wyróżnić wiele dyscyplin, termin juryspruden...

PRAWO UE - wykady - Prawo

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1435

); po traktacie nicejskim izby orzekające adwokaci (8), rzecznicy generalni - dzięki ich pracy szybkie tempo...

Orzeczenia ETS

  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1694

nie podlega jego jurysdykcji. Natomiast Rzecznik Generalny van Gerven w tej sprawie odpowiedział na pytanie...

Traktat Amsterdamski

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1204

Pełna treść traktatu. Traktat z Amsterdamuzmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi aktyJEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, ...