Rzecznik generalny - strona 10

note /search

Instytucje Europejskie URZ

  • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1869

(na podstawie zagadnień egzaminacyjnych 2004/2005)I. Zagadnienia ogólne.1. Pojęcie i rodzaje organizacji międzynarodowych. Organizacja międzynarodowa – pewna forma współpracy zrzeszająca podmioty z różnych państw. Dzieli się je na: - pozarządowe (INGOs) – członkami są osoby fizyczne lub prawne ...

Rada - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

, Europejska Agencja Leków); Możliwość zwiększenia liczby Rzeczników Generalnych w TSUE; Możliwość zwiększenia...

Wykład - traktaty integracyjne

  • Uniwersytet Warszawski
  • Prawo europejskie i integracja europejska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1547

prawa przy stosowaniu traktatów. Składa się z 15 sędziów. Wspierany jest przez 9 rzeczników generalnych...

Parlament Europejski

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1421

, sędzia, rzecznik generalny lub sekretarz TS UE, członek Trybunału Obrachunkowego, członek zarządu EBC...

Wykład - sejm i senat

  • Uniwersytet Warszawski
  • System polityczny RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

, rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości, członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu...