Ryzyko kredytowe - strona 40

Finanse - ćwiczenia - Inflacja

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Kołodziej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2317

kryterium przedmiotu: ryzyko inwestycyjne ryzyko transakcyjne ryzyko kredytowe ryzyko papieru wartościowego...

Finanse międzynarodowe - ćwiczenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1680

kryterium przedmiotu: ryzyko inwestycyjne ryzyko transakcyjne ryzyko kredytowe ryzyko papieru wartościowego...

Handel zagraniczny- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 210
Wyświetleń: 952

się z kredytami długoterminowymi Producent angażuje kapitał Występuje wysokie ryzyko kredytowe Dotyczy towarów...

Wykłady z marketingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3612

ryzyko kredytowe; sprzedaż towarów przez producenta w kraju; dystrybucja poprzez przedsiębiorstwo handlu...

Rachunkowość bankowa

 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 7637

do zakupu papierów wartościowych, sprzedaży papierów emitentów. III. Ryzyko kredytowe wywołane nieodwołalnym...

Rynki Finansowe pytania na egzamin

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 819
Wyświetleń: 7154

na kryterium emitenta to: 1) Ryzyko kredytowe - ryzyko nie dotrzymania przez emitenta warunków umowy...

Zarządzanie finansami - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3192

) inne szczególne rodzaje ryzyka: ryzyko kredytowe (bank) ryzyko płynności ryzyko inwestycyjne ryzyko kursowe...

Systemy bankowe - kredyt

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

procedur kredytowych Banku PKO SA., Tom I - Ocena ryzyka kredytowego podmiotów gospodarczych. Warszawa 1998...