Ryzyko kredytowe - strona 36

Pytania i odpowiedzi na egzamin

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Jarosław Cackowski
  • Polityka pieniężna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 658

inwestorami przy niektórych emisjach mogą być tylko rezydenci brak płynnego rynku wtórnego ryzyko kredytowe...

Rola banku centralnego

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Danuta Szczupak
  • Makroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1043

wysokości zabezpieczenia finansowego dla każdego rodzaju ryzyka kredytowego; oceny ryzyka, określające m.in...

Polityka pieniężna Pronobis

  • dr Michał Pronobis
  • Polityka pieniężna
Pobrań: 763
Wyświetleń: 5768

Wykłady z przedmiotu polityka pieniężna prowadzonego przez M. Pronobisa na WSB. Dokument 26 stronicowy. Plik zawiera zagadnienia takie jak: historia pieniądza, Prawo Kopernika ? Greshama, samoregulacja, ilościowa teoria pieniądza, banki centralne i ich funkcje, Bretton Woods, funkcje pieniądza, bank...

Bank centralny, a komercyjny

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
  • Makroekonomia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 9226

te są krótkoterminowe, a ich przedmiotem są na ogół papiery wartościowe skarbu państwa, dzięki czemu ryzyko kredytowe...