Ryzyko kredytowe - strona 27

Test wersja 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki walutowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1113

, co oznacza niskie ryzyko kredytowe Arbitraż walutowy to arbitraż... - sprzedaż waluty tam, gdzie w danym...

Ubezpieczenia społeczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

, co w znaczący sposób ogranicza ponoszone przez fundusz ryzyko kredytowe. Jednocześnie bez ograniczeń dostępne...

Instytucje kredytowe

 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3024

zabezpieczania się przed ryzykiem płynności. IV. Ryzyko kredytowe. Definicja i źródła ryzyka kredytowego, Pojęcie...

Systemy bankowe - kredyty 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

. Stopa procentowa stanowi sumę stopy bazowej i marży ryzyka kredytowego banku. Stopa bazowa ma charakter...

Wykład - zagadnienia do egzaminu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 413

pożyczek, stopa rezerw obowiązkowych. Co to jest ryzyko kredytowe. Głównym celem działalności banku...

Wykład - Kredyty

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

. Stopa procentowa stanowi sumę stopy bazowej i marży ryzyka kredytowego banku. Stopa bazowa ma charakter...