Ryzyko kredytowe - strona 26

Otwarte Fundusze Emerytalne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3136

, co w znaczący sposób ogranicza ponoszone przez fundusz ryzyko kredytowe. Jednocześnie bez ograniczeń dostępne...

Rynek Obligacji w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Grabińska
 • Finanse
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1526

To ocena wiarygodności emitenta dotycząca spłaty zadłużenia. Jest niezależną i obiektywną oceną ryzyka...

Ryzyko w działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

. BIS zaproponował wyodrębnienie pięciu podstawowych podkategorii ryzyka finansowego: - ryzyko kredytowe...

Cykle w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

polityka w zakresie zarządzania należnościami. Elementy polityki kredytowej: Analiza ryzyka kredytowego...

Dyrektywa MIFID - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

. derywaty przenoszące ryzyko kredytowe, oraz takie, których instrumentem bazowym są zmiany klimatyczne...