Rutyna - strona 38

Podstawy organizacji i zarządzania - materiały

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2835

Dokument ma 27 stron, zawiera wyjaśnienie ważnych pojęć i zagadnień oraz porusza zagadnienia takie jak: organizowanie, etapy procesu organizowania, więzi organizacyjne, hierarchia i podział władzy, organizacja, cechy organizacji jako systemu, organizacja formalna, nieformalna, cele organizacji, zar...

Potrzeby człowieka-wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1421

są w sposób rutyny bądź świadomie. Motywem przedsiębiorstwa jest max zysku, który wymaga porównania całkowitego...

Podstawy psychologii - opracowanie pytań

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4522

Psychologia: 1. Kiedy powstała psychologia i jakie są główne etapy jej rozwoju? Okresy rozwoju psychologii: I. Przednaukowy okres rozwoju psychologii II. Rozwój psychologii w obrębie filozofii III. O kres eksperymentalnej psychologii naukowej - druga połowa XIX wieku 2. Kto /wymienić przedstawic...

Analiza i badanie rynku

 • Analiza finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1687

mają niedostateczne kwalifikacje, Zbyt małą praktyczność wyników badań, Skłonność do rutyny, Zbyt małą elastyczność...

Współczesne teorie socjologiczne wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 4221

WSPÓŁCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE Literatura: J. Turner „Struktura teorii socjologicznej” J. Szacki „Historia myśli socjologicznej” R. Merton „Teoria socjologiczna i struktura społeczna” E. Mokrzycki (red.) „Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej” E. Mokrzycki...

Podstawy socjologii - notatki z wykładów z całego semestru + zadania d...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Socjologia
Pobrań: 2310
Wyświetleń: 16289

Adamieckiego w Katowicach. Zajęcia prowadzi fr Aleksander Lipski. Notatka złożona jest z 7 wykładów (każdy w osobnym pliku) i 5 zadań domowych. Poszczególne wykłady poruszają następujące zagadnienia: wykład 1 - pochodzenie, przedmiot i cele socjologii, cechy naukowego światopoglądu socjologii, korz...

Platon - Fajdros - Sokrates

 • Filozofia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 8463

PlatonF A J D R O SOSOBY DIALOGU: SOKRATES FAJDROSsokrates. No więc może opowiesz? fajdros. Tak, tak, Sokratesie; to właśnie coś dla ciebie do słuchania. Bo mowa, o którejśmy rozmawiali, miała strasznie erotyczny temat. Lizjasz opisał zabiegi miłosne około jakiejś piękności, ale nie ze strony mił...