Roztwór wodny - strona 46

Skrypt do egzaminu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1092

– kwasy to cząsteczki mające w strukturze atom wodoru zdolny w roztworze wodnym do dysocjacji na jon H...

Zestaw preparatów-laboratorium

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wojciech Sas
 • Chemia organiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106

odnosi się do roztworów wodnych, w których kationy amoniowe są w różny, zależny od rzędowości aminy...

Wykład o polimerach

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141

. roztworze wodnym w obecnoœci ok. 2,5 % mas. MMT. Produkt stanowi³ PAAm z rozproszonymi pojedynczymi p³ytkami...

Pytania z analizy 2006

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1421

w % objętościowych; temperatura normalna: 20oC lub 15oC. Pomiar możliwy tylko w roztworach wodnych - konieczność...

Antybiotyki (6)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1407

. Roztwory wodne tetracyklin są kwaśne nietrwała najtrwalsze są przy ph 2,5 najmniej trwałe przy ph zasadowym...