Roztwór wodny - strona 45

Notatki z wykładów - chemia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Elżbieta Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

–(katalizator)> 2NH3 Ze względu na rodzaj reagentów: 1. Jonowe – przebiegają przeważnie w roztworach wodnych...

Mleko i jego przetwory

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1946

się sacharozy, zawartość cukru (laktozy) w roztworze wodnym mleka zagęszczonego niesłodzonego wynosi tylko ok...

Automatyka ćw

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Automatyka
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3080

rezystancyjną jest subst. Organiczna nasycona elektrolitem z nasyconego roztworu wodnego soli nieorganicznych...

Sprawko z kamieni

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

przez osadzanie składników mineralnych, wytrąconych z roztworu wodnego. Zaliczmy do nich gips. Ma on budowę...

Krew

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • prof. nadzw. dr Barbara Brokos
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2366

. Nie jest to roztwór jednorodny, ale zawiesina składników komórkowych w roztworze wodnym, zawierającym różne...

Biologia komórki - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Beata Machnicka
 • Biologia komórki
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4074

, natomiast znajdujące się po obu jego stronach zewnętrznych głowy hydrofilowe oddziałują z roztworem wodnym...

Biochemia materialy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Ewa Pociecha
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2996

magnezowe, wapniowe i innych metali są nierozpuszczalne w wodzie. Z roztworu wodnego można wydzielić mydło...