Roztwór wodny - strona 13

Sprawozdanie - adsorpcja oranżu

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 707

było sprawdzenie stosowalności izotermy Langmuira do opisu adsorpcji oranżu metylowego z roztworu wodnego na węglu...

Zagrożenia wód podziemnych

  • Politechnika Gdańska
  • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 595

między substancjami w roztworze wodnym oraz na styku wody i środowiska skalnego Dyspersja w procesie migracji...

Równowaga chemiczna - ćwiczenie

  • Politechnika Warszawska
  • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

w roztworze wodnym na podstawie wyników miareczkowania i współczynnika podziału jodu między wodę...

Badania makroskopowe - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 175
Wyświetleń: 924

pierwotnych,wykorzystywanie zanieczyszczeń fosforem Roztwór wodny kwasu solnego 100cm3HCl stężony 100cm3H2O...