Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 93

Ustawa o Radzie Ministrów

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

, wynikającego z ustawy budżetowej. 2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób finansowania...

Podstawy prawa egzamin

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1918

rozporządzenia RM w polskim porządku prawnym jest: d. opublikowanie go w Dzienniku Ustaw 12. Norma prawna...

Informatyka w administracji- test

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Grażyna Szpor
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 770
Wyświetleń: 1750

Ministrów w drodze rozporządzenia x 3 Rada Informatyzacji jest uprawniona do a) tłumaczenia na język polski...

Ustawa o radiofonii i telewizji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609

. Art. 9. 1. Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania Krajowa Rada wydaje rozporządzenia i uchwały. 2...

System prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1519

- normy adresowane do różnych instytucji UE, dyrektywy, rozporządzenia, decyzje i inne. Acquis...

System bankowy w Polsce

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3654

banków Tworzenie banków: Banki państwowe tworzone przez radę ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek...

Akty wewnątrzzakładowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1197

niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Na mocy art.9 KP te wewnątrzzakładowe akty...