Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 76

Terminologia informatyczna - ustawy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1379

zagwarantowane aktem prawnym o mocy ustawy. Rozdział 2 Plan Informatyzacji Państwa oraz projekty informatyczne...

Kodeks emerytalny 2008

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

warunkach ustawa emerytalna odsyła do rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych...

Terenowe źrodła prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

tylko w zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach. Wojewoda wydaje przepisy porządkowe w formie rozporządzeń...

Baza danych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1078

- Community Trade Mark Podstawą prawną jest rozporządzenie rady WE z dnia 20 grudnia 1993 r. ws. wspólnotowego...

Środowisko jako przedmiot ochrony prawnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1155

w środowisku i ich naprawie ROZPORZĄDZENIA -Z mocą ustawy (Prezydenta RP, wyd. w stanie wojennym) -Wykonawcze...