Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 68

Kodeks pracy 2008

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

143 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie...

Konstytucyjne systemy źródeł prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1274

konstytucyjne dokonujące zmian w Konstytucji w trybie art. 235 Konstytucji - rozporządzenia z mocą ustawy...

Procedura budżetowa - Zakład budżetowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

budżetu, wykonywanie budżetu oraz kontrola wykonania budżetu. Ustalanie budżetu MF wydaje rozporządzenie...

Prawne formy działania administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Arkadiusz Meller
 • Administracja publiczna
Pobrań: 2765
Wyświetleń: 11704

się adresatem aktu. Akty normatywne administracji noszą różne nazwy. Najczęściej stosuje się : „rozporządzenie...

Konstytucja III RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

do wydawania w ściśle określonych okolicznościach rozporządzeń z mocą ustawy i zaliczenie tych aktów prawnych...

Finanse publiczne - likwidacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 994

minister finansów w drodze rozporządzenia. Przykłady jednostek budżetowych: urzędy władzy, urzędy...

Ogólne cechy aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1029

, oraz ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawa. A także w rozporządzeniu prezesa...

Historia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie ustawodawstwa państwowego w trakcie trwania kadencji parlamentu. Zyskał...

Technologia informacyjna - rejstry

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Gryszczyńska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2303

1997 i wydane na jej podstawie rozporządzenia Ustawa o krs wielokrotnie nowelizowana- o elektronicznym...

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

. Rozporządzenie wydane w oparciu o art.17 ustawy. Cala grupa kapitałowa traktowana jest jak jeden przedsiębiorca...