Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 63

Wykład - państwo prawne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Gałędek
 • Historia administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 756

-> ustawodawstwo zwykłe/ ustawy -> akty powszechnie obowiązujące / rozporządzenia wydawane przez władze...

Publiczne Prawo Gospodarcze

 • prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 5292

umowy międzynarodowe - mają pierwszeństwo nad ustawą rozporządzenia - muszą spełniać pewne warunki...

System ochrony prawnej Unii Europejskiej

 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
 • Administracja
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3843

ustawodawcze to rozporządzenia, dyrektywy lub decyzje, a więc wiążące akty prawne określające istotne elementy...

Skrypt z prawa konstytucyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mirosław Granat
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1631

są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz - na obszarze działania organów...

Ustrój samorządu terytorialnego

 • Małgorzata NIewiadomska- Cudak
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 819
Wyświetleń: 6195

gmin tworzone są na podstawie rozporządzenia RM. Przy tworzeniu gminy należy uwzględnić w miarę...

Prawo administracyjne - wykład 17

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tykwińska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 714

administracyjnego, czyli nie są to akty administracyjne jako zarządzenie, rozporządzenie (są to akty stanowienia...