Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 58

Źródła prawa Unii Europejskiej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 938

(prywatne). omawiane akty mają charakter abstrakcyjny, porównywalne są do ustaw. rozporządzenia stosowane...

Prawo finansowe

  • Prawo finansowe
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4207

, 219, ust.1, 2, 3 i 227. Prawa materialnego - ustawy, rozporządzenia i zarządzenia ministrów...

Procedura ustawodawcza w Polsce

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

. U. ogłasza się: Konstytucję; ustawy, rozporządzenia prezydenta z mocą ustawy; rozporządzenia prezydenta, RM...