Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 56

Źródła prawa budżetowego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Piotr Zapadka
  • Prawo finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1946

. Kwestie mocy wiążącej ustawy budżetowej określa art. 32 u.f.p.: zamieszczenie w tej ustawie dochodów...

Dochody powiatów.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1274

rozporządzenia dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania z uwzględnieniem w szczególności: typów...

Monopol - definicja

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Maria Roszyk
  • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

kwestię rozporządzenie Rady Ministrów z 24 października 1988 r. w sprawie określenia jednostek...

Ustrojowe prawo administracyjne

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • dr Iwona Sierpowska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1428

rozporządzenia, rozporządzenia z mocą ustawy wprowadzające stany nadzwyczajne, wewnętrznie obowiązujące...