Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 110

Wykład - System prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

normę niższego rzędu, np. norma zawarta w ustawie uchyla sprzeczną z nią normę zawartą w rozporządzeniu...

Porządek czynności procesowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1169

lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie. Warunki i tryb- → rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości...

Osoba prawna - Spółki akcyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

z 25.04.1997 r. o Polskiej Akademii Nauk), czy rozporządzenie Rady Ministrów, albo akt administracyjny, tzw...

Ryzyka przemysłowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Baza Gazu Płynnego Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków...

Esej - prawo

Pobrań: 56
Wyświetleń: 1736

. Minister Sprawiedliwości wydając rozporządzenie tworzy w sądach rejonowych: Odrębne jednostki organizacyjne...

Wykład - minister obrony

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej. 2. Prezes Rady Ministrów...