Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 100

O Samorzadzie Terytorialnym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

państwa - rozporządzenie wykonawcze rady Ministrów 7.08.1998 roku w sprawie utworzenia powiatów.. Ustawy...

Prawo adm.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1974

nie może zebrać się na posiedzenie Prezydent na wniosek RM wydaje rozporządzenia z mocą ustawy); umowy...

Umowa sprzedaży - opis umowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

i zawiadomienie sprzedawcy, odnoszące się do niektórych artykułów żywnościowych83. Rozporządzenie to bierze...

Upadłość-omówienie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Leszek Iwanowicz
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

postępowanie upa­dłościowe. Aktualnie jest ono uregulowane w rozporządzeniu Prezydenta RP z dnia 24...

Prawo autorskie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jolanta Późniak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

egzemplarza utworu na inną osobę lub inne rozporządzenie tym egzemplarzem. Upoważnienie do korzystania...

Wykłady z prawa Unii Europejskiej

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 4214

(największa ilość spraw). Rozporządzenie Jest najbardziej ogólnym aktem prawa wtórnego na podobieństwo ustawy...

Prawo administracyjne - testy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 707
Wyświetleń: 6993

: a) rozporządzenia b) zarządzenia c) ustawy 25. Rozstrzygnięcia RM zapadają w drodze: a) uchwały b) uzgodnienia c...