Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 97

Prawo bankowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Kryczko
 • Prawo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1890

- utworzony rozporządzeniem prezydenta z 1920. W 2003 r. uchwalono ustawę o banku gospodarstwa krajowego...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 3

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728

. interna administracji (akty prawa wewnętrznego) obowiązują wyłącznie jednostki hierarchicznie...

Fundacje i stowarzyszenia - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. zw. dr hab Władysław Kucharski
 • Fundacje i stowarzyszenia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4256

ją prezydent RP wydając w 1932r. rozporządzenie z mocy Ustawy - Prawo o Stowarzyszeniach. Cechy Stowarzyszenia...

Prawo cywilne - skrypt - prawo podmiotowe

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • dr. Robert Frey
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1701
Wyświetleń: 4578

– również mają moc źródła prawa powszechnie obowiązującego 2) ustawy – uchwalane przez parlament, Prezydent zaś...

Prawo autorskie - konspekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1729

Ochrona własności intelektualnej na gruncie prawa autorskiego Prawo autorskie Źródła prawa...

Sytuacja kryzysowa a stany nadzwyczajne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2051

, Prezydent na wniosek Rady Ministrów może wydawać rozporządzenia z mocą ustawy, które podlegają potem...