Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 87

Nieruchomości - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Małkowska
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 4053

za najem). Ograniczenie wykonywania prawa własności - ustawy, zasady współżycia społecznego oraz społeczno...

Prawo europejskie-opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Emilia Wieczorek
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

, odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową - jest to odpowiedzialność ustawowa, istnieje z mocy prawa...

Obowiązek podatkowy- ćwiczenia 5-6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Gałuszka
 • System podatkowy
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1113

przez polski parlament są źródłem prawa Rozporządzenia Akty prawa miejscowego Podstawowa zasada: Żadnego...

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Andrzej Bator
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3836

) Ad.2. K. sztywna - jest zjawiskiem typowym Akt prawa o szczególnym umocowaniu, który posiada moc...

ZASADY RZĄDZĄCE KSIĘGAMI WIECZYSTYMI

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

, - ustanowienie hipoteki, - przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego, jeśli jest wpisane do księgi wieczystej...

Wyklad 1 prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1372

się w związkach zawodowych,prawo do strajku. Źródła prawa: konstytucja,ustway,rozporządzenia,ratyfikowane umowy...