Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 85

Prawo cywilne skrypcik - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1288

: = Konstytucja = ustawy = ratyfikowane umowy międzynarodowe = rozporządzenia = akty prawa miejscowego...

Prawo administracyjne - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Magdalena Małecka-Łyszczek
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3661

Źródła prawa adm: powszechnie obowiązujące (Konstytucja, ustawy, ratyf. Um.międzyn, rozporządz...

Źródła prawa ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2996

międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia. Te same źródła funkcjonują w ramach źródeł prawa ubezpieczeń społecznych...

Zasada demokratycznego państwa.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

już swoje miejsce (jak prawo do sądu, prawo do prywatności, wyłączność ustawy w ustanawianiu przepisów prawa...

Prawo podatkowe - zagadnienia

 • Społeczna Akademia Nauk Warszawa
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2562

normatywnych (wyłącznie z ustawy) przestrzeganie zasad dotyczących tworzenia prawa podat. 12. Źródła prawa...

Przedmiot i zakres prawa handlowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

a osobami trzecimi w stosunkach gospodarczych. Źródłem prawa handlowego są kodeksy handlowe (niemcy...

Publikacja aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Bronisław Frączak
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

. Konstytucji 1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie...