Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 84

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Tomasz Kamiński
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Art. 88. 1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów...

Ustrój administracji publicznej notatki

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Marian Zdyb
  • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 7686

. Organy administracji niezespolonej stanowią akty prawa miejscowego, w tym rozporządzenia porządkowe...

Ustawa z dn. 20 lipca 2000 r

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 966

", ogłasza się: l) Konstytucję, 2) ustawy; 3) rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta...

PRAWO ADMINISTRACYJNE - Prawo

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1799

realizacji dobra wspólnego są wartości merytoryczne stanowiące aksjologiczną podstawę ustaw prawa...

Ustawa o związkach zawodowych

  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1715

prawa do wynagrodzenia lub bezpłatnie. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania...