Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 79

Opracowane pytania otwarte

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Teresa Famulska
  • Finanse publiczne
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 1428

podatku. Płatnik - podmiot, który z mocy prawa jest zobligowany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia...

Ubezpieczenie społeczne pracownika

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • mgr Janusz Czyż
  • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

rodzi z mocy prawa, bez potrzeby dokonywania dodatkowych czynności, stosunek ubezpieczenia...

Podatek, podatnicy - obszerny wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Romuald Kalinowski
  • Prawo finansowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

, a nie sformułowanie przepisów. W szczególności nie zawsze, jeśli: b. organ "określa" - to z mocy prawa ( deklaratywne...

Prawo rolne - wykład 2

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
  • Prawo rolne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

26.02.2010 Źródła prawa rolnego 1) Kodeks cywilny (księga IV, dział: dziedziczenie gospodarstw...

Podstawowe zasady-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Kinga Machowicz
  • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Podstawową fundamentalną zasadą prawa pracy jest wolność pracy (poprzednio prawdo do pracy...

Prawo bankowe - 6b

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Marcin Liberadzki
  • Prawo bankowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1463

! Źródła prawa bankowego ! Publiczne prawo bankowe ! np. przepisy ustawy - Prawo bankowe dotyczące...

Ochrona konkurencji - wykład 7

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Michał Będkowski- Kozioł
  • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 161
Wyświetleń: 973

są w świetle ustawy zakazane i traktowane jako nieważne z mocy prawa. Np. przy zawarciu umowy wymuszającej...