Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 73

Prawo - Sprawiedliwość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1190

mających na celu powstanie, zmianę lub zniesienie istniejącego prawa i jest to działanie celowe. Źródła...

Program kodyfikacji prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adam Redzik
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

wszystkich dotych­czasowych źródeł z danej dziedziny prawa. Prawo pewne - idea bezpieczeństwa, zabezpieczenie...

Program kodyfikacji prawa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

wszystkich dotych­czasowych źródeł z danej dziedziny prawa. Prawo pewne - idea bezpieczeństwa, zabezpieczenie...

Opracowanie pytań egzaminacyjnych 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ewa Stefańska-Sulik
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1974

rodzaj uchwały organu kolegialnego jednostki samorządu terytorialnego stanowiący źródło prawa o mocy...

Prawo administracyjne - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 700

rodzaj uchwały organu kolegialnego jednostki samorządu terytorialnego stanowiący źródło prawa o mocy...

Podstawy wiedzy o prawie - sylabus

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2205

do ustaw – rozporządzenie, uchwała RM i zarządzenie. Prawo miejscowe. Organy promulgacyjne. Źródła prawa...