Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 71

Ustrój administracji publicznej RP

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 945
Wyświetleń: 6062

lub ich rozwiązania z mocy prawa czy też w przypadku rady gminy kompetencje te reguluje art. 96 ustawy o samorządzie...

Źródła prawa w Niemczech

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1260

ŹRÓDŁA PRAWA W NIEMCZECH Partykularyzm prawny Rzeszy. rozpad państwa frankońskiego → powstanie...

Źródła prawa w Niemczech

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 812

ŹRÓDŁA PRAWA W NIEMCZECH Partykularyzm prawny Rzeszy. rozpad państwa frankońskiego → powstanie...

Pytania i odpowiedzi (30 stron)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 917

źródłem prawa pracy jest kodeks z 1974 r. kodeks pracy. Reguluje w sposób kompleksowy wszystkie podstawowe...

Specjalna strefa ekonomiczna

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

przez zarządzającego lub jednostkę samorządu terytorialnego prawa do gruntów, wynika z umowy zobowiązującej...

Wstęp do prawoznawstwa i prawo karne

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr Elżbieta Czarny-Drożdżejko
 • Propedeutyka prawa
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2506

prawa uważana jest za źródło norm prawnych, m.in. ustawa, rozporządzenie, uchwała odpowiedniego organu...

Zasady ustrojowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1344

demokratyczne - państwo prawe (hierarchia źródeł prawa, konstytucja o najwyższej mocy prawa, konstytucja określa...