Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 63

Konstytucja - artykuły

  • Uniwersytet Warszawski
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA Zasady ogólne Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność...

Wstęp do prawoznawstwa- notatki

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Aneta Jakubiak-Mirończuk
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1827

źródłem prawa jest system prawa stanowionego składający się z: 1. Konstytucji - ustawa zasadnicza...

Prawo rzymskie - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
  • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1414

), rozporządzenia cesarskie (decreta principium) , działalność jurysprudencji. Cechą tego prawa był ogromny...