Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 62

Prawo - definicje

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 4060

mających na celu powstanie, zmianę lub zniesienie istniejącego prawa i jest to działanie celowe. Źródła...

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Bartosz Wojciechowski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 2898

się wszystko co jest zawarte w aktach normatywnych law in action - prawo w działaniu - źródłem prawa będą orzeczenia sadów...

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1351

się w wojewódzkiej księdze urzędowej? a)ustawy b)rozporządzenia c) d)notatki e) żadna z powyższych 4) Podział prawa...

Rozgraniczenie nieruchomości- projekt

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Józef Hernik
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1876

granicznych, granice powinny być ustalone w ramach postępowania rozgraniczeniowego. Głównym źródłem prawa...

Obowiązywanie prawa - Vacatio legis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1302

ROZDZIAŁ V - Obowiązywanie prawa Norma obowiązuje w jakimś systemie prawnym, jest elementem...

Wspólnotowy wymiar sprawiedliwości

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 427

, mogą zaskarżyć każdy akt prawa wspólnotowego - rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, niektóre znia i opinie...